5/6/17

Κέντρο Πολιτιστικής Εκπαίδευσης & Βιωματικών Δράσεων «ΆΓΩ»

Η εταιρεία Άγω edu στο Ναύπλιο συμβάλλει επικουρικά στην εκπαίδευση, μέσα από προγράμματα που απευθύνονται σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Ειδικά εκπαιδευμένη ομάδα επιστημόνων και καλλιτεχνών με παιδαγωγική κατεύθυνση, που αποτελείται από φιλόλογο-ιστορικό, εικαστικό, εμψυχωτή θεατρικού παιχνιδιού και μουσικοκινητικής αγωγής, καθηγητή φυσικής αγωγής, κ.α. οργανώνει και υλοποιεί δράσεις, όχι μόνο για την απόκτηση θεωρητικών γνώσεων αλλά και εμπειριών και δεξιοτήτων. 

Η σύλληψη και ο σχεδιασμός των δραστηριοτήτων αποβλέπουν στην πνευματική, ψυχοσωματική και κοινωνική ολοκλήρωση των παιδιών γι’αυτό και διέπονται από τις παιδαγωγικές αρχές της ενεργούς συμμετοχής, της συλλογικότητας, της αλληλεπίδρασης, της διάδρασης, της ενσυναίσθησης και του αλληλοσεβασμού, έχοντας πάντα ως κέντρο τα ίδια τα παιδιά τα οποία παροτρύνονται:

-Να γνωρίσουν την καλλιτεχνική δημιουργία και τους εκφραστές της και να γίνουν και αυτά συμμέτοχοι και μικροί δημιουργοί

-Να έρθουν σε επαφή με τη φύση και το περιβάλλον

-Να δράσουν και να αλληλοεπιδράσουν ώστε να αντιληφθούν τα στοιχεία που συνθέτουν τον εθνικό και παγκόσμιο πολιτισμό

-Να νιώσουν την αναγκαιότητα διαφύλαξης της πολιτιστικής κληρονομιάς, συνειδητοποιώντας παράλληλα την προσωπική τους συμβολή και ευθύνη

Επισκεφθείτε το Site του Άγω  ΕΔΩ